Missie
We streven ernaar om een stimulerende en ondersteunende leeromgeving te creëren waarin onderwijskwaliteit, persoonlijke groei en maatschappelijk engagement hand in hand gaan. Onze basisschool is een plek waar kinderen niet alleen leren voor het heden, maar waar ze ook worden voorbereid op een betekenisvolle toekomst.
 
Visie
Onze basisschool is een dynamische leer- en leefomgeving die rust op drie essentiële pijlers, waarbij we streven naar een brede ontwikkeling van elke leerling. Deze pijlers vormen de leidraad van ons onderwijs en geven ons richting.

Pijler 1: Onderwijskwaliteit
Wij vinden onderwijskwaliteit belangrijk. Ons team streeft ernaar om inspirerend en doordacht onderwijs te bieden. We richten ons op het ontwikkelen van een breed scala aan kennis en vaardigheden. Ons leeraanbod is weloverwogen samengesteld en wordt voortdurend geëvalueerd en aangepast om aan te sluiten bij de behoeften van onze leerlingen en de eisen van een snel veranderende wereld.

Pijler 2: Uitgroeien tot de beste versie van jezelf
Wij geloven in de kracht en mogelijkheden van elke leerling. Onze school is een omgeving waarin leerlingen worden aangemoedigd om te ontdekken wie ze zijn en dat ook te omarmen. We streven ernaar om een positief en gastvrij klimaat te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. Ons doel is niet alleen om kennis over te dragen, maar ook om de groei van de persoonlijkheid, zelfvertrouwen en veerkracht te bevorderen. We moedigen zelfreflectie aan en zorgen voor uitdagingen zodat elke leerling kan uitgroeien tot de beste versie van zichzelf.

Pijler 3: Klaar voor de wereld
In onze visie reikt het leren verder dan de klaslokalen. We willen onze leerlingen voorbereiden op een wereld die voortdurend verandert. Door middel van samenwerkingsverbanden met diverse partners en buitenschoolse activiteiten krijgen onze leerlingen een brede kijk op de wereld. We moedigen onze leerlingen aan om actieve en verantwoordelijke burgers te worden.
Een kind dat naar de sterren reikt