Het lerarenteam van de van stedelijke kleuterschool De Sterrenkijker

Het lerarenteam van de van stedelijke lagere school De Sterrenkijker

Het zorgteam van stedelijke basisschool De Sterrenkijker

De LO-leerkrachten van stedelijke basisschool De Sterrenkijker

Het kernteam van stedelijke basisschool De Sterrenkijker