Welkom in De Sterrenkijker

Naar school gaan in De Sterrenkijker is véél méér dan gewoon leren en schoollopen. Vanaf de kleuterschool tot het einde van de lagere school worden de leerlingen aangemoedigd om actief betrokken te zijn bij hun eigen leerproces. Ze worden geprikkeld om zichzelf uit te dagen, vol verwondering vragen te stellen en de wereld om hen heen te verkennen en te analyseren. Om kleuters te helpen opvoeden tot vrije mensen in deze complexe samenleving hanteren we de Axenroos om hen al vanaf jonge leeftijd handvatten mee te geven om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.
 
Onze gedreven leerkrachten bieden ondersteuning en stimuleren elke leerling om haar of zijn potentieel in een zorgzame, veilige en ondersteunende omgeving te bereiken. Ze hanteren een breed scala van "goede praktijk" benaderingen in hun onderwijs, die inspelen op de verscheidenheid aan leerstijlen, academische vaardigheden, talenkennis en culturele achtergrond en ervaringen van onze leerlingen.
Een leuke klasgroep
 
Daarnaast wenden we de methodiek van de Talentenarchipel aan om kinderen de kans te geven om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De Sterrenkijker zet dus in op zowel een stevige cognitieve basis als op een uitdagend leerklimaat. En daarom staat onderwijskwaliteit hoog op onze agenda.
Kinderen die samenspelen